Kulturen -2.0 ?

Kulturen 2.0 är den kulturpolitik som Riksdagens moderata kulturkommité (läs Nya Moderaterna) står för. En del angår biblioteken, indirekt också Slussenbiblioteket. Läs hela Kulturen 2.0 här. Här följer ett utdrag av Kulturen 2.0 med våra kommentarer:

”Biblioteken är en del av den kulturella infrastrukturen och dess bokutlåning är central för kunskapsspridningen. Men drift och policy är ingen statlig angelägenhet utan en principfråga om subsidiaritet. Besluten ska fattas på kommunal nivå. Utlåningen vid folkbiblioteken har 1998-2005 minskat med tolv miljoner volymer, vilket talar för reformer:

– Avknoppning/entreprenader stimuleras i syfte att utveckla verksamheten i friare former, med bibehållet fokus på det skrivna ordet.”

Detta är precis vad Slussenbiblioteket är. Vi existerar enbart genom och för det skrivna ordet. En purfärsk knopp i friare former. Helt utan politikerstimulans – hur skulle moderaterna kunna stimulera Slussenbiblioteket?

Det är mycket lätt däremot att se uttalandet som en täckmantel för att privatisera eller bygga ner de större offentliga biblioteken. Men klartext är inte politikernas styrka. Slussenbiblioteket har dock planer på att etablera ett klartext-arkiv som skulle underlätta kommunikationen mellan politiker och övrig befolkning.

”Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara politiskt balanserad.”

Slussenbiblioteket tycker illa om politiska instanser som censurerar vilka böcker som ska finnas på biblioteken. Vi tycker heller inte att inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska kontrolleras av politiker. Politiker har ingen kunskap om litteratur och borde hålla sina feta fingrar borta från kakburken. Slussenbiblioteket innehåller böcker som politiker inte skulle vilje att du läste och böcker som inte kan värderas på en politisk skala. Som inte ens handlar om politik. Vi tänker på Kina också. Undrar vad kinesiska politiker menar när de säger ”politisk balanserad”. Då blir vi lite, lite rädda…

”I skollagen stadgas att den kommunala skolan ska trygga elevernas tillgång till bibliotek.”

Slussenbiblioteket vill gärna erbjuda böcker till svenska barn. Gärna böcker som inte står på skolornas klassiska kanon-listor. Svenska skolbibliotek skulle avcensureras och mångdubbla sina budgeter. Skolbiblioteken skulle vara statligt finansierade. Alla skolbarn skulle ha minst två timmars obligatorisk biblioteksbesök pr vecka. Gärna på Slussenbiblioteket.

”Boklån för barn och ungdom ska vara avgiftsfria. Tillkommande utbud, till exempel film och dataspel, kan av konkurrensskäl avgiftsfinansieras och öka de samlade resurserna.”

Slussenbiblitoketet tycker självklart att boklån ska vara avgiftsfria, men inte bara för barn och ungdom utan för alla människor, oberoende av ålder, kön och kulturell tillhörighet. Att moderaterna inte vågar säga att de vill införa avgiftsbelagda bibliotek för den vuxna befolkningen är pinsamt. Klartext är som sagt det minsta man kan kräva. Fy skam!

Slussenbiblitoket diskriminerar inte olika kulturmedier. Film, musik, multimedia och böcker kan lånas utan kostnad. Det finns inga principiella skillnader mellan bokindustrin och film eller musikindustrin som gör att man av konkurrensskäl skulle skilja medierna åt. Slussenbiblioteket stödjer arbetet med att etablera flera mediatek.

Vi är inte ensamma om att tycka illa om moderaternas bibliotekspolitik. Läs gärna Christer Hermannsons ”Bibliotek är en god sak” i DN .

Läs gärna också kommentar och sammanfattning av Kulturen 2.0 i SvD.

Slussenbiblioteket är ett systemkritiskt ekonomiskt och partipolitiskt oberoende biblitotek och har privilegiet att yttra sig kritisk i sakfrågor utan att riskera reducerade anslag från politiska makthavare.

En reaktion på ”Kulturen -2.0 ?

  1. Ni har missförstått, av politiska skäl förstår jag. Vi vill inte införa avgifter på boklån. Vi vill inte censurera inköp, tvärtom. Vi älskar bibliotek, men eftersom de är kommunala ska besluten också ligga där, på kommunal nivå.

    Mats Johansson
    riksdagsledamot (m)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *