Kanon!

Kära besökare. Du kanske undrar hur Slussenbibliotekets policy rörande litterära kanoner ser ut? Sanningen är att vi inte riktigt vet. Vi har inte bestämt oss helt enkelt. Rent principiellt kan man tänka sig en lista med kanske 100 böcker som uppfattas av samhället som bättre eller mera adekvata än andra, men detta reser många svåra frågor. Vi tittar på några.

Först tänker man att en sådan lista skulle kännas inaktuell rätt snart utan fortlöpande uppdatering. Vi skulle självklart vilja inkludera samtidslitteraturen i evalueringen. Vi skulle också behöva ständig omläsning (re-reading) av hela litteraturhistorien. Allt annat skulle vara slarv, och slarv är inget vi här på Slussenbiblioteket förespråkar.

Man skulle behöva bevaka hela världens ständigt pågående litteraturproduktion. Att begränsa urvalet till svenska böcker och översättningar skulle rent ut sagt vara diskriminerande och sannolikt påverka Sveriges relationer till den övriga kulturvärlden på ett negativt sätt. Böcker författade på utländska språk skulle självklart uppföras i sitt orginalutförande. För den svenska skolan skulle det vara en rejäl utmaning att erbjuda tillräcklig språkutbilning så eleverna kunde läsa böckerna på orginalspråket, men detta är en annan diskussion.

En annan fråga är på vilka värdemässiga och vetenskapliga grunder litteraturen skulle väljas ut. Första problem ut är ett klassiskt postmodernt ställningstagande inom litteraturvetenskapen: kan man läsa en text entydigt? En text kan betyda en sak för dig och något helt annat för mig, och har det betydelse vad författaren har menat? Det finns många exempel på att metaforiska texter har används för att kritisera förtryckande regimer.  Ska böcker som har spelat en viktig historisk roll utvärderas på lika villkor som andra ”vanliga” böcker? Vilka böcker är viktiga?

För att en litterär kanon ska kunna uppföras krävs en massiv satsning på litteratur, forskning och litteraturdebatt. Det skulla förmodligen behöva tung statlig stimulans. Det kanske skulle vara nödvändigt med ett litteraturdepartement med uppgiften att kontinuerligt bevaka denna lista. Och tusentals arbetslösa akademiker skulle få smör på brödet. Sverige skulle bli världsledande på litteratur. Det är en hopplöst orealistisk och omöjlig uppgift som vi skulle kasta oss över med glädje!

Sveriges Radio Kulturnytt har undersökt hur en informell litterär kanon ser ut i svenska skolbibliotek. Se listan över de 25 populäraste böckerna här.

Läs också mycket intressant debattinlägg i DN av Maria Nikolajeva

/GB

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *