Kampen om våra böcker

Det pågår en kamp mellan olika organisationer på nätet om vem som först ska lyckas scanna in och göra tillgängligt alla världens böcker på nätet. Vem som ska göra detta, om någon ska ta betalt för det och om rättighetshavare till böckerna ska kunna vägra digitalisering, är några av frågorna som måste lösas.

Företaget Google har specialiserat sig på att erbjuda olika typer av sökmotorer och har närmast monopol på vissa söktjänster. De har satt igång det stora och kostsamma projektet att scanna in böcker och att göra texterna sökbara. Det är ett bra initiativ som kommer att gjöra böcker tillgängliga för många människor över internet. Men det finns några intressanta moment att uppmärksamma.

 

Google begär inte tillstånd från upphovsrättshavare att digitalisera materialet. Google anser sig ha rätt att genom den juridiska termen Fair Use i den nordamerikanska upphovsrättslagstiftningen kringgå frågan om upphov. Den som har rättigheterna till materialet måste istället begära att Google inte digitaliserar verket. Princippiellt kan man tycka att allmänheten har rätt till böcker som finns tillgängliga på bibliotek, och att det är till nytta för både upphovsmann och publik att böckerna finns tillgängliga även digitalt. Men när Google svarar undvikande på frågan om materialet vill bli gjort tillgängligt gratis, eller om man vill ta betalt för tjänsten, blir frågan strax mera suddig i kanterna. Vissa av Googles söktjänster är idag gratis och vissa är avgiftsbelagda, men ett företag i monopolsituation kan i princip göra som det själv vill. Att Google verkar vara ”the good guys” som bara vill göra snälla saker, ställs i skarp kontrast till deras mycket tveksamma agerande i Kina, där företaget hjälper regimen att censurera bort ”olämpliga” websidor. Sökmotoren Google Book Search finns i betaversion här.

Open Content Alliance är en sammansluttning av företag, universitet och förskningsinstitutioner som arbetar med samma projekt, att digitalisera böcker, och som har ambitionen att detta innehåll ska vara gratis och tillgängligt för alla genom Open Library. En demoversion av denna finns här. Projektets initiativtakare är sökmotorn Yahoo och Internet Archive.

Slussenbiblioteket vill att alla böcker ska vara tillgängliga för alla. Forever gratis.

/GB

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *