Varför Slussenbiblioteket?

I går presenterades de sex bearbetade förlagen i arkitekttävlingen om Stadsbibliotekets tillbyggnad. Favoriter bland de sex börjar utkristallisera sig (”Cut”, tycker Peder Alton i DN). Tävlingens primära dilemman är dock fortfarande olösta: Vad gör vi med en tomt vänd mot norr med få naturliga kvaliteter, och hur kan vi skapa distinkt arkitektur i konkurrens med Asplunds gamla klassiker. Förlaget ”Cut” problematiserar dessa två frågor mest konsekvent – vi gör ingen byggnad och vi struntar i det solljuset och den utsikten som ändå inte finns. Signalerar ett sådant koncept att tävlingens grundförutsättningar är problematiska?

När diskussionerna kring Slussens ombyggnad samtidigt börjar hetta till, tycker vi det är dags att klargöra var Slussenbiblioteket står och vad vi representerar. Slussenbiblioteket är ett enkelt svar på två frågor:

Slussenbiblioteket är Sveriges nya nationalbibliotek – lokaliserad till Slussen i Stockholm.

Slussenbiblioteket by night

Vi redogör här viktiga argument för Slussenbiblioteket inom fyra områden.

1. Lokalisering i Stockholm

 • Slussen har närhet till vatten, offentliga rum, sol och vid utsikt (i motsättning till Stadsbiblioteket!)
 • Slussen är en mycket central tomt i huvudstaden
 • Platsen har goda kommunikationer, nås från båda gröna och röda linjen utan byten, samt Saltsjöbanan och busslinje 2 och 3
 • Slussen är en viktig historisk plats. Nära Stockholms ursprung, nära Gamla stan
 • Mycket folk rör sig genom och i området

2. Bibliotekens symbolvärde

 • Biblioteken är vår tids katedraler, Slussenbiblioteket är en möjlighet att göra en spännande byggnad som speglar informations- och kunskapssamhällets öppenhet och transparents utan att dras med tidigare tiders symbolladdade monumentalarkitektur

3. Arkitektur

 • Många av samhällets viktiga kulturbyggnader hör till Stockholms vattenrum – Stadshuset, Riksdagen, Slottet, museerna, Operan. Ett bibliotek saknas
 • Det finns inga direkt konkurrerande monumentalbygg i området (som i fallet Stadsbiblioteket)
 • Slussen är en öppen kontext med stor frihet i val av arkitektur. Här finns utrymme för nyskapande samtidsarkitektur i internationellt format

4. Process

 • Slussen ska transformeras ändå, möjlighet att göra samordningsvinster
 • En innehållsdiskussion skulle berika debatten om Slussens framtid, som har kört fast i två relativt lika och ointressanta alternativa trafiklösningar
 • Inga politiska beslut är fattade än. Det finns tid och utrymma att ändra kurs

/GB

 

[tags]arkitektur, slussen, stadsbiblioteket[/tags]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *