Bygg ut stadsdelsbiblioteket!

Anställda på Slussenbiblioteket har de senaste dagarna arbetat intensivt med att förena den egna verksamheten med myten om ”Library of Scandinavia”. Att bli norra Europas största bibliotek har varit ett fascinerande experiment, men var egentligen inget annat än ett kraftigt anfall av hybris.

Slussenbibliotekets ledning kommer i fortsättningen att argumentera för starka och attraktiva stadsdelsbibliotek och specialiserade temabibliotek i stället för centraliserade monumentalbibliotek. Bibliotekets viktiga uppgift som informations och kunskapskälla nära användaren är en viktig princip som bäst löses genom decentraliserade stadsdelsbibliotek. Det är på detta sättet Stockholm stads bibliotek är organiserad och det är ett bra koncept.

Vi upplever det dock som ett bekymmer att stadsdelsbiblioteken har för få resurser, begränsade öppettider, ofta har en anonym profil och etableras på platser med låga publikflöden. Vi tycker att många stadsdelsbibliotek bör flyttas i takt med omstrukturering av kommunikationer och centrumutveckling. Biblioteken ska finnas i viktiga knutpunkter där folk rör sig, när folk rör sig.

 

t-bana

Det saknas i dagsläget fysiska bibliotek i centrala noder som Slussen, Gullmarsplan och Liljeholmen.

Vi på Slussenbiblioteket är oroad över Stockholm stads satsning på ett utbyggd centralt stadsbibliotek, och befarar att det ekonomiska utrymmet för stadsdelsbiblioteken kommer att bli mindre.
Vi är förvånade över att de ekonomiska konsekvenserna för Stockholms övriga bibliotek är helt frånvarande i debatten om tillbyggnad av stadsbiblioteket, och vi är förvånade över att en överordnat fråga om lokalisering av biblioteken i så liten grad finns med i det offentliga samtalet.

/Pet.

 

[tags]slussen, bibliotek, stadsbiblioteket[/tags]

3 reaktioner på ”Bygg ut stadsdelsbiblioteket!

  1. Enligt program för ny detaljplan för tillbyggnaden av Stadsbiblioteket kommer kostnaderna för en utbyggnad att uppgå till 625-795 millioner kronor enl. 2006-års prisläge. Jag gissar att prislappen kommer att hamna gott över en miljard. Tanken på vad en miljard skulle göra med Stockholms stadsdelsbibliotek är svindlande!

  2. Vi skrev i maj i år om Idea Store konceptet som handlar om att ge folkbiblioteken en ny form. Undrar vad det skulle kosta att göra om alla Stockholms 40 stadsdelsbibliotek till Idea Stores? Malmö Stad öppnar Idea Store i stadsdelen Sorgenfri…googla själv!

  3. Julia: det e4r verkligen tre5kigt att det katrnat e5t en politisk fre5ga. De de4r he5rdhandskarna och riktlinjerna som skall uppff6ljas med alla medel som underge5ngscenarion och ve4gse4ndescenarion om Slussen e4r se5 me4rkliga. Var det inte se5 om Stadsbiblioteket med? Rivningen av City pe5 60-talet? Det e4r samma retorik -NU Mc5STE DET SKE; DET Gc5R INTE ANNARS . Jag e4r verkligen ff6r en ny sluss, en bra lf6sning, en blandfunktion och allt det de4r, men det me5ste ske i utformning med stadens karakte4r och maximalt tje4na inneve5narna vilket inte e4r likste4llt med masstrafik och stora gallerior. Det finns andra ve4rlden. Jag minns sje4lv fre5n det jag var liten hur skabbigt City var pe5 80-90-talen innan man fick te4nka om de4r. Totallf6sningar med tydliga riktlinjer le5ngt in i framtiden har alltid visat sig ge5 e5t pipsve4ngen. Samma ge4ller ff6r ve5r nuvarnade sluss som hade en massa verksamheter inplanerade men det blev inte se5 mycket med det. Me5he4nda e4r det se5 att platsens karakte4r e4r ff6rflyttning och inte trappspatserande med cafe9lattepauser utan av lite enklare karakte4r, som att fe4rdas och under den tiden uppleva staden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *