De goda rådens tid är förbi…

…i alla fall för denna gång. Tiden för programsamrådet för Slussen går ut i morgon, fast program och program…

De två förslag till ombyggnad av Slussen saknar mål och mening utöver det rent pragmatiska att lösa tekniska problem med en vittrande betongkonstruktion och ett underdimensionerat vattenflöde i Slussen. Det är lätt att hålla med om att stadens politiker får bära det yttersta ansvaret för den process som har lett till eländet, så som Ola Andersson tycker i sin kommentar i  SvD den 25.oktober, och det är dem som för se till att processen hamnar på rätt spår igen. Att stadens politiker är tysta i det offentliga samtalet som pågår, beror kanske på att de sitter stilla och lyssnar, men det kan lätt misstolkas som passivitet. Det offentliga samtalet är helt avgörande i detta skede av processen, och politiker måste låta sina åsikter prövas och granskas.

 

Slussenfrånersta

Vi på Slussenbiblioteket har liten anledning att ta ställning till de två Slussen-förslagen, då båda saknar en genomgripande vision om stadsdelens status och programatiska innehåll. Slussenbiblioteket kan säkert hitta ett bra läge i båda förslagen. Det kan säkert bli bra. Men utifrån det presenterade materialet är vi långt ifrån säkra, och de politiker som ska fatta beslut på detta grundlag står inför en otacksam uppgift.

Vårt råd till politiken är att strunta i tjänstemännen, strunta i processen och starta en öppen och vital diskussion om staden i stort och Slussen i detalj så att tjänstemännen får tydliga direktiv i det vidare arbetet. Och gör det offentligt!

Lämna dina synpunkter i samrådet innan imorgon den 30.november här.

/Pet.

[tags]slussen, politiker, arkitektur[/tags]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *