Slussen, en plats i Sverige

Stockholm Stad ska än en gång arrangera en arkitekttävling om Slussen, och tyvärr än en gång utan att identifiera Slussen som en plats av nationellt intresse. Slussen är en attraktiv tomt med dignitet, mitt i huvudstaden. Det är en plats för en nationell kulturarena som kan sätta Stockholm och Sverige på världskartan.

Det är i situationer som det här vi önskar att vi hade en kulturminister som med ungdomlig kraft skulle säga ”Ja, det här är en viktig sak för Sverige. Har ska vi bygga något. Jag vet inte vad, men här är platsen för en kulturinstitution av världsklass – ny opera, nytt nationalbibliotek, nytt Nobelmuseum, whatever!”

De lokala politiska diskussionerna om ett kulturellt innehåll på Slussen har dock äntligen tagit fart. Det kulturella innehållet verkar dock löst formulerat, enligt beskrivningen i SvD. Nya utställningsytor för Stadsmuseet (vi har skrivit lite om det här) och en dans eller teaterscen är inte så visionärt, men kan kanske bli bra och täcka behov. Öppenhet för initiativ och idéer från deltagarna i arkitekttävlingen är positivt, men det saknas den entusiasmerande kraft som programmet för Slussen behöver. Att definiera Slussen som en internationell kulturarena skulle ge en sådan effekt.

Man har ambitioner om hög arkitektonisk kvalitet i Slussenprojektet, och Stockholms stadsbyggnadskontor(SBK) hoppas att utländska kontor ska visa sitt intresse för uppgiften att rita om Slussen. Det är ju inget eget värde i att företagen är ”utländska”, men de främsta arkitektkontoren i världen finns utomlands, och det är väl dessa arkitektkontor SBK vill engagera. Vi tror att en generell annonsering tyvärr är fel tillvägagångssätt, de främsta internationella kontoren kan välja vilka projekt de vill arbeta med, och de måste uppvaktas och erbjudas goda arbetsvillkor på ett mycket mera offensivt sätt. Sverige är fattigt på byggnader av världsklass, men världsklass kostar.

/GB

[tags]slussen, kultur, arkitektur[/tags]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *